Skat af Aktier: Undgå Skat på Aktier [Lovligt]

Du skal betale skat af din aktieafkast, hvis du altså får udbytte eller kapitalgevinst.
Men der er flere måder, hvorpå du kan undgå skat på aktier.
Det kræver blot, at du tænker dig om og sætter dig ind i de forskellige muligheder.
I denne artikel vil vi gennemgå nogle af de mest effektive måder, du kan undgå skat på aktier.

Du bør altid søge mere viden, da uvidenhed ifølge loven, aldrig kan holde dig ansvarsfri.
Se derfor på denne app, hvordan du bliver dygtigere til aktiehandel. Den viser samtidig live handler fra nogle af verdens dygtigste investorer, så du kan købe og sælge samtidig med dem.

Undgå skat på aktier
Kan man undgå skat på aktier?

Undgå skat på aktier

Der er mange måder, du kan undgå at skulle betale skat på dine aktier. Her er nogle af de mest populære:

1. Sælg aktierne i et skattemæssigt fradragsberettiget selskab.
Dette betyder, at du sælger aktierne til et selskab, der er berettiget til at fratrække skatten på din fortjeneste.
Selskaberne vil typisk have en Holdingstruktur, der gør det muligt for dem at fratrække skatten.

2. Sælg aktierne i et andet land.
Hvis du sælger aktierne i et andet land, hvor der ikke er skat på fortjeneste, slipper du for at betale skat på din fortjeneste. Dette kræver dog at du bosætter dig i det land og det er kun fortjeneste og afkast på aktier, købt efter du er flyttet til landet.

Hvis du sælger aktierne i et skattefrit land, slipper du for at betale skat på din fortjeneste.
Der findes en række skattefrie lande, der tilbyder forskellige fordele.
Det er dog ikke alle lande, der er skattefrie, så husk at tjekke op på dette, inden du sælger dine aktier.

aktiehandelsbørs
aktiebørs

3. Sælg aktierne på et børsnoteret marked.
Hvis du sælger aktierne på et børsnoteret marked, slipper du for at betale skat på din fortjeneste. Dette gælder dog kun, hvis du sælger alle dine aktier på én gang.
Dette trick er måske ikke gældende længere.

Skat af aktier

AKTIEINDKOMST OP TIL 57.200 KR.27% SKAT
AKTIEINDKOMST UDOVER 57.200 KR.42% SKAT
Aktie indkomstskat 2022

Skat på aktier er en kompleks størrelse, og der er mange måder, hvorpå man kan undgå skat på aktier. Først og fremmest bør man sørge for at have et godt overblik over sin økonomi, og hvor meget skat man egentlig betaler. Dernæst kan man overveje forskellige investeringsstrategier, der kan hjælpe med at undgå skat på aktier.

Nogle af de mest effektive strategier til at undgå skat på aktier er:

– Sælg ikke dine aktier, før du har ejet dem i mindst tre år.
På denne måde slipper du for at blive beskattet for kursgevinster.

– Invester i udbyttebetalende aktier. Udbyttebetalende aktier giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb, der svarer til en bestemt andel af aktiekursen. Beløbet bliver beskattet med en lav skattesats, og du slipper derfor for at blive beskattet for kursgevinster.

– Invester i aktier, der udbyder fradrag. Nogle aktier giver dig mulighed for at fratrække skatten på din fortjeneste. Dette kræver dog, at du sælger aktierne til et skattemæssigt fradragsberettiget selskab.

Skat af aktier
Skat af aktier

Findes der Skattefrie Aktier?

Der er ingen skattefrie aktier, da alle aktier er underlagt skat. Dog kan man undgå at betale skat på aktier, hvis man handler med de rigtige investeringsselskaber. Der findes flere selskaber, der tilbyder investering i aktier uden skattepligt. Dog skal man være opmærksom på, at der ofte er krav om en minimumsinvestering.

Hvad er et Aktieselskab?

Det tekniske navn for et aktie- eller aktieselskab er et anpartsselskab. Et aktie- eller aktieselskab (AS) er den almindeligste type selskabsform i Danmark. De fleste danske virksomheder der har ønsket at gå børsen, vælger at gøre det som AS’er.

For mange virksomhedsejere og investorer er en af de primære fordele ved aktie- og aktieselskaber, at der ikke findes nogen begrænsning på hvor mange investorer, der kan deltage i virksomheden. I modsætning til kommanditselskaber kan investorerne således indskyde så mange penge de vil – og dermed have en meget stor indflydelse på virksomhedens fremtidige succes.

Fradrag for Tab på Aktier.

Du kan få fradrag for tab på aktier, hvis du handler med aktier i Danmark. For at få fradraget skal du have handlet med aktierne på en dansk børs eller have købt dem direkte fra udbyderen. Du kan også få fradrag, hvis du handler med aktier i et andet EU-land eller et land med en aftale om skattefrihed for aktiehandel med Danmark.

Tab på værdipapirer der ikke er aktier, f.eks. obligationer og realkreditlån, kan ikke trækkes fra i skat.
Du kan kun fratrække tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, i aktieudbytter og gevinster ved salg af andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

fradrag på skat ved salg af aktier
Fradrag på skat ved salg af aktier

Hvornår skal man betale skat af aktier?

Der er ingen skat på eje aktier i Danmark, så du behøver ikke at betale skat af selve aktierne.
Det vil med andre ord sige, at der ikke er lagerbeskatning på aktier.
Du skal tilgengæld betale skat af evt. gevist når du sælger dine aktier eller ved udbetaling af udbytte.
Det er forskelligt fra virksomhed til vorksomhed, hvornår der udbetales udbytte.

hvordan betaler man skat af aktier?

Der er to måder, du kan betale skat af aktier – enten via din indkomstskat eller via en særskilt aktieafgift.

Indkomstskat: Du betaler indkomstskat af din samlede årlige indkomst, herunder eventuelle gevinster på aktier.
Gevinster på aktier betales som almindelige indkomst, og du vil derfor blive beskattet i den skattesats, der gælder for din øvrige indkomst.

Aktieafgift: Du betaler en særskilt afgift på dine aktiegevinster.
Der er to skattegrader for aktieafgiften – enten 27% eller 42%.
Den højere skattegrad gælder for gevinster over 57.200 kr. pr. person. Du skal selv oplyse dine aktiegevinster til SKAT og betale.

Beregn skat af aktier.

Du har købt aktier for 100.000,- solgt dem for 200.000,- hvor meget skal du så betale i skat?
De første 100.000,- var dine egne og dem skal der selvfølgelig ikke betales skat af.
Af de resterende 100.000,- betales der 15.903,- for de første 58.900,- (27% i skat)
Af de resterende 41.100,- hvor der betales 42% beløbet skatten sig til 17.262,- 

I alt betales der 33.165,- kr i skat af fortjenesten på kr. 100.000,-. (Tal gælder for 2023)

graf på computer

Hvad er udbytte aktier?

Udbytte aktier er aktier, der giver investorerne en andel af overskuddet fra virksomheden hvert år (Novo Nordisk forgylder f.eks. deres investorer med 14,8 milliarder i 2023).
Disse aktier er typisk kendt for at have en høj udbytteprocent, og de fleste investorer vil købe disse aktier for at få en passiv indkomst.
Selv om udbytte aktier typisk er højere risiko end andre aktietyper, kan de give investorerne en stabil indkomst, hvis virksomheden tjener penge. 

Konklusion for Betaling af Skat på Aktier.

I Danmark betaler man skat af enhver krone tjent. Den eneste måde at undgå at betale skat af aktier på er derfor, hvis du i et selskab har et underskud og kan bruge det fradrag.
På samme måde kan du bruge et underskud på aktier til at dække et overskud i selskabet.

Hvis du helt vil undgå at betale skat på aktier, skal du bosætte dig i et land uden aktiebeskatning.
Hvis du vil lære mere om aktiehandel, og følge med i nogle af de dygtigste investorer live, skal du prøve denne App.